Den strategiska planen utarbetades av de två valda ledamöterna i det kommunala ungdomsrådet i Tábua (CMJT) tillsammans med tre inbjudna ungdomar från olika verksamhetsområden.

"Vi diskuterade vad vi ville, vad vi tyckte saknades för ungdomarna i Tábua. Efter att vi gjort en undersökning av olika idéer grupperade vi dem enligt handlingsområden", sade den 2 september till nyhetsbyrån Lusa en av de valda medlemmarna i CMJT, Beatriz Carvalho.

Planen för ungdomar omfattar sju områden: idrott, turism och fritid, innovation och entreprenörskap, utbildning, fortbildning och kapacitetsuppbyggnad, sysselsättning och bostäder.

Aktivt medborgarskap, kultur samt kommunikation är andra ämnen som ingår i planen.

När det gäller utbildning, yrkesutbildning och kapacitetsuppbyggnad föreslog ungdomarna att man skulle skapa ett slags "öppet universitet", men i det här fallet hoppades de att ungdomar under sin utbildningsprocess skulle kunna "besöka företag för att få den första kontakten med arbetslivet inom det område de studerar", förklarade Beatriz Carvalho.

Tanken är också att skapa ett "ungdomsparlament" med unga representanter från de olika församlingarna, där de skulle kunna diskutera de behov och möjligheter som finns på varje ort.

Ett av de problem som ungdomarna i Tábua upptäckte var att "informationen ibland är mycket spridd".

De föreslog därför att man skulle skapa en "mer direkt kommunikationskanal" där de kunde hitta all information som var avsedd för ungdomar.

När det gäller kommunikation föreslog de en ungdomsportal där all information som riktar sig till ungdomar skulle kunna finnas, liksom inrättandet av en ungdomsombudsman, i syfte att främja större närhet och incitament till deltagande och aktivt medborgarskap och därmed interaktion mellan kommunens tjänster och ungdomar.

Andra förslag, när det gäller innovation och entreprenörskap, omfattar inrättandet av ett ungdomskontor för att "stödja ungdomar att klargöra sina tvivel och frågor under hela sin skol- eller yrkeskarriär och hänvisa dem till de tjänster som redan finns i kommunen", underströk hon.

Andra åtgärder är att förbereda en konsttävling i sociala nätverk, skapa en kommunal volontärbank, genomföra åtgärder för att samla in sopor och kampanjer för att samla in varor.