Större fokus på miljöbrott

Av TPN/Lusa, in Nyheter, Brott · 26-03-2021 01:00:00 · 0 Kommentarer

Den allmänna inspektionen av jordbruk, hav, miljö och fysisk planering (IGAOT) och rättsväsendet (PJ) har undertecknat ett samarbetsprotokoll för att bekämpa miljöbrott.

I ett uttalande av den 24 mars anger ministeriet för miljö och klimatpolitik att avtalet formaliserades i februari, i syfte att samordna de båda enheternas åtgärder i fråga om miljöbrott.

Protokalen betonar att PJ redan, tillsammans med justitieministern, integrerar den arbetsgrupp som IGAOT och Portugals miljöbyrå har skapat för att fastställa tekniska och vetenskapliga utvärderingskriterier som gör det möjligt att tillhandahålla mätbart innehåll till begrepp som "väsentlig skada" eller "betydande eller bestående skada".

Ministeriet betonar också att det största hindret för kriminalisering ”av några av de allvarligaste beteendena för miljön och naturresurserna har varit just i myndigheternas enorma svårigheter att omsätta obestämda begrepp i praktiken”.

”Detta har resulterat i att domstolarna inte tillämpar straffrättsliga påföljder, även i de mest allvarligt skadliga situationer i miljön, alltså alltid behandlas som rena administrativa brott”, belyser Ministeriet.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.