I ett uttalande av den 24 mars anger ministeriet för miljö och klimatpolitik att avtalet formaliserades i februari, i syfte att samordna de båda enheternas åtgärder i fråga om miljöbrott.

Protokalen betonar att PJ redan, tillsammans med justitieministern, integrerar den arbetsgrupp som IGAOT och Portugals miljöbyrå har skapat för att fastställa tekniska och vetenskapliga utvärderingskriterier som gör det möjligt att tillhandahålla mätbart innehåll till begrepp som "väsentlig skada" eller "betydande eller bestående skada".

Ministeriet betonar också att det största hindret för kriminalisering ”av några av de allvarligaste beteendena för miljön och naturresurserna har varit just i myndigheternas enorma svårigheter att omsätta obestämda begrepp i praktiken”.

”Detta har resulterat i att domstolarna inte tillämpar straffrättsliga påföljder, även i de mest allvarligt skadliga situationer i miljön, alltså alltid behandlas som rena administrativa brott”, belyser Ministeriet.