"Folk kan inte förstå hur en sådan person kan utöva sina funktioner", medgav António Joaquim Piçarra i en intervju med nyhetsbyrån Lusa, och erinrade om att rådet "så snart det blev medvetet om dess offentliga ställningstaganden, agerade snabbt och inledde en utredning och ett disciplinärt förfarande".

För ordföranden för Högsta domstolen och på grund av det högre rådet för rättsväsendet (CSM) är det offentliga ställningstagandet av domaren i Odemira-domstolen Rui Pedro Castro, som antog att han var emot de åtgärder som vidtagits i undantagstillståndet med uttalanden mot användningen av masker och inneslutningsåtgärder under covid-19-pandemin, frätande för rättsväsendets anseende.

"Det måste finnas en större stränghet i urvalet vid inträdet av kandidater till domarkåren", försvarade António Piçarra, som försvarade utförandet av psykologiska prov på studenterna vid Centrum för rättsliga studier (CEJ).