Enligt RASI var 93 procent av de 11 412 fångar som räknades den 31 december män och endast 7 procent kvinnor, och Portugal hade 110,9 fångar per 100 000 invånare.

I rapporten anges att det totala antalet fångar minskade med 1 381 jämfört med 2019, och det konstateras att lag 9/2020 från den 10 april om pandemin covid-19 i avgörande grad bidrog till detta resultat.

År 2020 - framhäver rapporten - är det femte året i rad som antalet fångar minskar, och den 31 december förra året var beläggningsgraden 87,6 procent.

"Det motsvarar en minskning med 10 procent jämfört med samma datum 2019, vilket är det tredje året i rad som det inte fanns någon överbeläggning i fängelsesystemet. Förhållandet mellan den kvinnliga och manliga fängelsepopulationen, liksom förhållandet mellan förebyggande och dömda personer, förblev stabilt, trots, att den relativa vikten av förebyggande personer ökade med 2,1 procent", betonar RASI.

När det gäller fångarnas nationalitet förblev förhållandet mellan utlänningar (15,5 procent) och portugiser (84,5 procent) stabilt, med ett relativt värde för de utländska fångarna som har minskat med 3,2 procent under de senaste nio åren.

Bland skälen till fängelse är brott mot människor, följt av brott mot egendom och relaterade till narkotika, de främsta skälen till att människor hamnar i fängelse, med brott mot människor som ökade med 4,5 procent.