I ett uttalande som offentliggjordes efter mötet med övervakningsstrukturen för undantagstillstånd har ministeriet för inrikesförvaltning (MAI) gjort en inventering av de inspektionsåtgärder som genomförts av polisen i GNR och PSP inom ramen för åtgärderna för att bekämpa pandemin covid-19.

Av de 55 personer som greps på grund av olydnad var 12 av dem för överträdelse av obligatorisk karantän.