I ett uttalande sade GNR att under 2020 och inom ramen för skyddet av natur och miljö genomförde SEPNA:s militär 73 450 patrulleringar och 228 244 inspektioner som resulterade i att 51 personer greps, 18 884 brott upphävdes och 1 100 brott upptäcktes.

GNR tar också hänsyn till telefonlinjen SOS Ambiente e Território do SEPNA, som är tillgänglig dygnet runt på numret 808 200 520. Under 2020 registrerades totalt 12 185 klagomål, vilket ledde till att 2 286 administrativa överträdelser registrerades och 110 brott efter de upptäckta överträdelserna.

Enligt polisen gör linjen det möjligt för alla medborgare att rapportera situationer som strider mot miljölagstiftningen och få råd i frågor som rör natur, miljö, skog, husdjur, sanitära lagar och lagar om fysisk planering.

GNR rapporterar att man bedriver en mängd olika verksamheter som rör jakt, avfall, hantering av växtskyddsmedel, försvar av skogen mot bränder, utvinning av inert material och potentiellt farliga djur och husdjur.

Företaget säger också att miljöbrottslighet är en av prioriteringarna i kampen mot grov och organiserad internationell brottslighet som antagits av Europeiska unionens råd, med hänsyn till att den har blivit en av de mest lönsamma organiserade brottsaktiviteterna i världen och att den har en inverkan inte bara på miljön, utan även på samhället och ekonomin i sin helhet.

"Europeiska unionen försöker inrikta sin kamp på att avveckla kriminella organisationer som är inblandade i handeln med vilda arter och bekämpa alla som är inblandade i olaglig handel med avfall, samt att upprätta partnerskap med enheter och organisationer för att förbättra kontrollen och kampen mot miljöbrottslighet", sade GNR.