I rapporten "Trafficking in Persons Statistics Bulletin of Justice - 2008-2019", som utarbetats av OTSH i samarbete med generaldirektoratet för rättspolitik, konstateras att under de elva åren har det under 2019 rapporterats flest fall av människohandel, totalt 81, vilket är 24 fler än under 2018.

Vidare anges i dokumentet att Lissabon och Beja, var de distrikt som registrerade flest brott mellan 2008 och 2019, med 66 respektive 31 fall.

Under samma period kom endast 46 brottsfall för människohandel till rättegång - 2013 var året då dessa fall började spåras.

2018 var året med det högsta antalet brottmål, totalt 10.

De 46 fallen har avslutats och hade 205 åtalade. 109 svarande dömdes och 80 frikändes.

Dokumentet förmedlar att de flesta av de åtalade har portugisiskt medborgarskap, är män och är mellan 40 och 49 år gamla.

I denna statistiska bulletin om människohandel anges att mellan perioden är de totala antalet dömda i brottmål i första instans 112, med 2018 som det år med det högsta antalet dömda: 30.

Av det totala antalet var 53 åtalade i fängelse och 42 i villkorligt fängelse med bevis.