Enligt DGS epidemiologiska bulletin vände antalet patienter som togs in på sjukhuset trenden och sjönk idag till 237, två färre än i måndags.

När det gäller inskrivningar på intensivvårdsavdelningar minskade de också och i dag är 52 patienter inlagda, fem färre än dagen innan.

Dödsfallen inträffade i norr, i centrum och på Azorerna.

När det gäller nya fall, av de 375 fall som DGS registrerat i dag, står regionen Lissabon och Tagusdalen för nästan hälften av det totala antalet, med 175 fall.

Uppgifterna visar också att antalet aktiva fall av infektion fortsätter att minska och uppgår nu till 22 171, 297 färre än i måndags.

Under de senaste 24 timmarna har ytterligare 669 personer rapporterats ha tillfrisknat, vilket innebär att den totala siffran uppgår till 806 648 sedan pandemins början.

Hälsomyndigheterna håller 19 851 kontakter under övervakning, 263 fler än i måndags.

Enligt de senaste uppgifterna från DGS har Portugal mer än fem miljoner människor vaccinerade (5 009 910) mot Covid-19, varav 1 552 920 redan är vaccinerade med de två doserna.

I den norra regionen finns det nu 103 nya SARS-CoV-2-infektioner och ett dödsfall med Covid-19. Totalt har 339 459 fall av infektion och 5 354 dödsfall inträffat sedan pandemin inleddes.

I regionen Lissabon och Tagusdalen rapporterades ytterligare 175 fall, totalt 319 621 fall och 7 211 dödsfall som tillskrivs Covid-19.

I regionen Centrum rapporterades, förutom ett dödsfall, ytterligare 19 fall, vilket innebär 119 572 infektioner och 3 021 dödsfall.

I Alentejo rapporterades ytterligare 20 fall, totalt 30 103 infektioner och 971 dödsfall.

I Algarve-regionen visar bulletinen att 11 ytterligare infektioner registrerades, vilket innebär 22 172 fall och 363 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira registrerade 21 nya infektioner, totalt 9 652 fall och 68 dödsfall på grund av Covid-19.

Azorerna registrerade ett dödsfall och 26 nya fall i dag, vilket motsvarar 5 261 fall och 33 dödsfall sedan pandemins början, enligt DGS.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar sina uppgifter dagligen, vilket kanske inte stämmer överens med den information som publiceras i DGS bulletin.

Det nya coronaviruset har redan smittat minst 461 242 kvinnor och 384 239 män i Portugal, enligt uppgifter från DGS. Enligt dessa uppgifter finns det 359 fall av okänt kön, som är under utredning eftersom denna information inte lämnas automatiskt.

Av det totala antalet dödsfall var 8 940 män och 8 081 kvinnor.

Det högsta antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen mellan 70 och 79 år.

När det gäller överförbarhetsindexet (Rt) för SARS-Cov-2-coronaviruset fortsätter att stiga och låg på 1,06 i måndags, samtidigt som incidensen av infektionsfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna ökade till 55,6.