Den europeiska tillsynsmyndighet som ansvarar för utvärdering och övervakning av läkemedel i Europeiska unionen (EU) meddelade att beslutet kommer att fattas vid fredagens extra möte i kommittén för humanläkemedel (CHMP).

"Detta extraordinära möte anordnas som en del av bedömningen av en ansökan om att utvidga användningen av vaccinet Comirnaty [läkemedlets handelsnamn] hos barn i åldern 12-15 år", sade EMA och tillade att målet "är att avsluta bedömningen om möjligt".

CHMP ansvarar för att utarbeta EU-organets tekniska yttranden i alla frågor som rör humanläkemedel.

Comirnaty, ett budbärar-RNA-vaccin som utvecklats av den amerikanska läkemedelstillverkaren Pfizer och det tyska laboratoriet BioNTech, är godkänt av EMA för personer i åldrarna 16 år och äldre och fick ett villkorligt godkännande för försäljning i hela EU den 21 december 2020.

Den 25 maj sade Europeiska kommissionens ordförande att hon förväntade sig EMA-tillstånd denna månad för att börja vaccinera 12-15-åringar med PfizerBioNtechs Covid-19-vaccin.

"Vi förväntar oss ett tillstånd från EMA i slutet av månaden för att börja administrera PfizerBioNtechs vaccin till ungdomar mellan 12 och 15 år", sade Ursula von der Leyen och tillade att detta är det enda laboratorium som har lämnat in en ansökan om tillstånd för detta ändamål.