"Prognosen är att vi kommer att nå 2019 års siffror igen under 2023", säger Luís Araújo, ordförande för Turismo de Portugal, och menar att detta mål "är fullt möjligt", även om det "naturligtvis beror på villkoren för anslutning och rörlighet" inom en nära framtid.

För tjänstemannen är tecknen "mycket positiva, när det gäller vaccinering, öppnandet av andra marknader och ett återupptagande av normal verksamhet".

De nuvarande indikatorerna visar också på ett "enormt sökande" efter destinationen, framhöll ordföranden för Turismo de Portugal.

Med planen "Reaktivera turismen. Bygg framtiden" beräknas den portugisiska turismen nå 27 miljarder euro i intäkter år 2027.

Planen omfattar totalt 6 miljarder euro, varav 4 miljarder euro finansieras av Banco Português de Fomento.

Ungefär hälften av det totala anslaget går till stödjande av företag, som får en budget på 3 miljarder euro, men även byggandet av framtiden tar en stor del, 2,5 miljarder euro.

Rita Marques, statssekreterare för turism, erkände att "vi lever i särskilt svåra tider", men framhöll tecken på återhämtning, till exempel att vaccinationsprogrammet mot Covid-19 har kommit igång och att "mer än två miljoner portugiser" redan har EU:s digitala Covid-19-certifikat.

"Vi går från överlevnadsläge till ett livsläge", sade Rita Marques.

Och denna återhämtning sker med sikte på framtiden: "Vi vill inte gå tillbaka till verkligheten 2019. Vi vill ha siffrorna för 2019, men vi vill framför allt se framåt, mot framtiden."

"Vi vill ha mer hållbar turism, mer digital turism, turism som är bättre artikulerad med våra autentiska värderingar", avslutade Rita Marques.