Europeiska kommissionen har inlett ett offentligt samråd om direktivet om paketresor för att kontrollera om de nuvarande reglerna garanterar ett effektivt konsumentskydd.

Det handlar om ett direktiv som föreskriver en rad skyldigheter och rättigheter i samband med avtal mellan resenärer och arrangörer av paketresor och relaterade resetjänster, där det till exempel fastställs under vilka omständigheter avtalet kan hävas utan påföljd.

"Kommissionen vill genom ett offentligt samråd få information om direktivet om paketresor, nämligen konsumenters, yrkesverksammas och intressenters erfarenheter och åsikter om de nuvarande reglerna och eventuella ändringar", meddelade DECO.

"Syftet är att informera medborgare och intressenter om kommissionens arbete så att de kan lämna synpunkter. Medborgare och intressenter uppmanas att lämna synpunkter på kommissionens förståelse av den nuvarande situationen, problemet och möjliga lösningar och att tillhandahålla all relevant information som de kan ha", står det i det offentliga samrådsdokumentet.

"Covid-19-pandemin ledde till massavbokningar av resebokningar, inklusive paketresor. På grund av arrangörernas likviditetsproblem fick många resenärer, i strid med direktivet, inte någon återbetalning eller fick den först med avsevärd försening. Flera medlemsstater antog lagstiftning som avviker från direktivet och som avsevärt förlängde återbetalningsperioderna eller gjorde kuponger obligatoriska för resenärerna", börjar de att säga.

Den pågående analysen kommer också att fokusera på reglerna för skydd mot insolvens och kommer att ta hänsyn till de relevanta åtgärder som aviserats i strategin för hållbar och smart rörlighet för att skydda passagerarnas rättigheter.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins