Enligt institutet för sysselsättning och yrkesutbildning(IEFP) fanns det i slutet av juni 377 872 arbetslösa registrerade vid arbetsförmedlingarna på fastlandet och i de autonoma regionerna, vilket motsvarar 66,9 procent av totalt 564 442 jobbansökningar.

Det totala antalet inskrivna arbetslösa i landet var lägre än under samma månad 2020 (med 28 793 färre arbetslösa, motsvarande en minskning med 7,1 procent) och även lägre än föregående månad (med färre 24 311 arbetslösa, en minskning med 6 procent).

Enligt IEFP bidrog gruppen av dem som varit registrerade i mindre än ett år till minskningen av den registrerade arbetslösheten, jämfört med samma månad 2020 (-71 138) och i motsatt riktning bidrog den största ökningen av arbetslösheten till dem som varit registrerade i ett år eller mer (med 42 345).

På regional nivå ökade den registrerade arbetslösheten i juni, jämfört med året innan, endast i regionen Madeira (5,5 procent).

De övriga regionerna uppvisade negativa variationer, där Algarve uppvisade den kraftigaste minskningen (-23,4 procent).

I en kommentar till de siffror som släpptes av IEFP framhåller ministeriet för arbete, solidaritet och social trygghet (MTSSS) att detta är den första månaden på mer än ett år då arbetslösheten ligger under 400 000 personer.

MTSSS framhåller också att logi, restauranger och liknande var den sektor som noterade den mest betydande minskningen av arbetslösheten, med 7 638 färre personer jämfört med maj.