Enligt månatliga uppskattningar av sysselsättning och arbetslöshet för juni "uppgick arbetslösheten till 6,9 procent, 0,1 procent mindre än föregående månad, 0,3 procent mer än tre månader tidigare och 0,6 procent mindre än i juni 2020".

Underutnyttjandet av arbetskraften låg på 12,7 procent, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med maj, 0,2 procent jämfört med mars och 3,0 procentenheter jämfört med juni förra året.

I maj låg arbetslösheten på 7,0 procent, samma värde som föregående månad, 0,1 procentenheter högre än tre månader tidigare och 1,0 procentenheter högre än ett år tidigare.

Under den månaden var underutnyttjandet av arbetskraften 12,8 procent, 0,1 procentenheter lägre än föregående månad, 1,0 jämfört med tre månader tidigare och 2,0 jämfört med maj 2020.

INE uppskattar att den aktiva befolkningen i maj 2021 uppgick till 5 138 600 personer, vilket innebär en ökning med 1,4 procent (69 000) jämfört med föregående månad, 2,3 procent (114 600) jämfört med tre månader tidigare (februari 2021) och 5,6 procent (274 500) jämfört med året innan.

Ett liknande beteende hade aktivitetsgraden, uppskattad till 66,9 procent, som ökade i förhållande till de tre analyserade perioderna: 0,9, 1,4 respektive 3,5 procentenheter.

För juni uppgick uppskattningen av den aktiva befolkningen till 5 149 700 personer, vilket motsvarar en ökning med 0,2 procent (11 100) jämfört med föregående månad, 2,2 procent (108 900) jämfört med tre månader tidigare (mars) och 3,8 procent (190 500) jämfört med samma månad föregående år.

Sysselsättningsgraden uppvisade en identisk utveckling och uppgick till 67,1 procent i juni, vilket innebär en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med maj, 1,4 procentenheter jämfört med mars och 2,4 procentenheter jämfört med juni 2020.

I maj uppgick den sysselsatta befolkningen till 4 777 000 personer, vilket innebar en ökning med 1,3 procent (61 400) jämfört med föregående månad, 2,1 procent(99 100 tusen) jämfört med tre månader tidigare och 4,5 procent (203 700) jämfört med samma period föregående år.

Sysselsättningsgraden, som uppskattas till 62,2 procent, var 0,8 procentenheter högre än föregående månad, 1,3 procentenheter högre än tre månader tidigare och 2,6 procentenheter högre än samma månad föregående månad.

I juni ökade den sysselsatta befolkningen, som motsvarade 4 793 600 personer, med 0,3 procent (16 600) jämfört med föregående månad, 1,9 procent (87 200) jämfört med tre månader tidigare och 4,5 procent (206 800) jämfört med året innan.

Under den månaden uppgick sysselsättningsgraden till 62,4 procent, efter att ha ökat med 0,2 procentenheter jämfört med föregående månad, 1,1 procentenheter jämfört med mars och 2,6 procentenheter jämfört med juni 2020.

I juni ökade ungdomsarbetslösheten (27,7 procent) med 2,1 procentenheter jämfört med föregående månad, medan vuxenarbetslösheten (5,4 procent) minskade med 0,3 procentenheter.