Den nationella trafiksäkerhetsmyndigheten (ANSR), den offentliga säkerhetspolisen (PSP) och det republikanska nationalgardet (GNR) kommer att inleda kampanjen för att stävja fortkörning.

I ett uttalande som skickats till Lusa uppger PSP att kampanjen "har som mål att uppmärksamma förarna på riskerna med fortkörning, med tanke på att detta är en av de främsta orsakerna till olyckor på vägarna och står för mer än 50 procent av de registrerade överträdelserna".

Kampanjen som ingår i den nationella inspektionsplanen för 2021, kommer att pågå mellan den 10 och 16 augusti.

"För att bidra till att minska risken för olyckor och till att förarna antar ett säkrare beteende" kommer kampanjen att integrera informationsinsatser från ANSR och inspektionsinsatser från PSP och GNR "med särskild inriktning på vägar och infarter med högt trafikflöde" där överträdelser regelbundet förekommer som utgör en ökad risk för olyckor.

PSP hävdar att "hastigheten är orsaken till en tredjedel av alla dödsolyckor".