Detta är den viktigaste slutsatsen av en studie som utförts av Bocconi University i Italien och som publicerats i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, där man använt sig av numeriska modeller och analyserat data från 22 länder.

Pandemier är en viktig drivkraft för förändringar i mänskliga populationer och påverkar både dödlighet och födelsetal.

Preliminära uppgifter tyder nu på att covid-19-pandemin har sänkt födelsetalen i höginkomstländer.

Uppgifterna visar att pandemin åtföljdes av en betydande minskning av bruttofödelsetalen utöver vad som förutspåddes av tidigare trender i sju av de 22 undersökta länderna.

Bruttofödelsetalen sjönk med 8,5 procent i Ungern, 9,1 procent i Italien, 8,4 procent i Spanien och 6,6 procent i Portugal.

Uppgifterna ger information om olika faser av den första vågen och visar att i vissa länder, t.ex. Frankrike och Spanien, observerades en återhämtning av födelsetalen i mars 2021 jämfört med juni 2020.

För dessa länder markerade juni 2020 den tidpunkt då den första vågen av pandemin minskade, vilket möjligen kan vara ett tecken på en vändning.

Enligt författarna avslöjar resultaten pandemins inverkan på befolkningsdynamiken och kan få politiska konsekvenser för barnomsorg, bostäder och arbetsmarknaden.