Den officiella invigningen ägde rum i morse i närvaro av miljö- och klimatminister João Matos Fernandes.

I ett uttalande betonar företaget att Metropolitano de Lisboa nu har 41 stationer (av de befintliga 56) med full tillgänglighet, det vill säga att de har tillgång mellan ytan och påstigningsplattformarna för personer med nedsatt rörlighet, vilket motsvarar 73,2 % av alla stationer i nätverket.

Arroios-stationen började ursprungligen fungera i juni 1972, när sträckan Anjos - Alvalade öppnades. Vid den tidpunkten hade stationen ett arkitektoniskt projekt av Diniz Gomes och ett plastiskt ingrepp av Maria Keil.

Arroios-stationen på Lissabons tunnelbanas gröna linje har varit stängd sedan den 19 juli 2017 för utbyggnadsarbeten.