Narkotikan var gömd i en falsk botten i passagerarens lastväska och upptäcktes vid en röntgenundersökning och genomgång av passagerarens bagage, enligt uppgifter från skatte- och tullmyndigheten.

Detta beslag av 6,5 kilo kokain kommer till de beslag som tullen gjorde på Humberto Delgados flygplats i Lissabon den 16 och 28 september och den 8 oktober, vilket sammanlagt innebar mer än 18 kilo av denna narkotika.

I samtliga fall var narkotikan gömd i en falsk botten i resväskan, och AT tillade att värdet av den narkotika som beslagtogs vid dessa fyra tillfällen kan överstiga en miljon euro.

Den gripna passageraren och den produkt som AT beslagtog överlämnades till rättspolisen, som är den behöriga myndigheten för brottsutredningar om narkotikasmuggling.

AT påminner om att ett av dess viktigaste ansvarsområden är kontrollen av varor som via Portugal förs in i Europeiska unionen, vilket inte bara säkerställer uppbörden av skatter och tullar som ska betalas, utan även skyddet och säkerheten för människor, särskilt genom att bekämpa olaglig handel med varor.