Uppgifter som utlännings- och gränsbevakningsmyndigheten (SEF) har skickat till Lusa visar att fram till den 15 oktober i år hade 93 487 utlänningar bosatt sig i Portugal, med yrkesverksamhet (29 492), familjeåterförening (25 555) och studier (8 670) som de främsta skälen till att nya uppehållstillstånd beviljades.

SEF uppger att 188 124 uppehållstillstånd skulle utfärdas 2020.

De nya invandrarna kommer främst från Brasilien, 32 574 brasilianare har fått uppehållstillstånd i Portugal för första gången, följt av indier (6 484), italienare (4 551), fransmän (4 105) och angolaner (3 873).

Enligt SEF är Lissabon, Faro, Setúbal, Porto och Leiria de kommuner som har flest utländska invånare.

De uppgifter som skickats till Lusa visar också att 48 000 intresseanmälningar lämnades in i år till SEF, en formell begäran till denna säkerhetstjänst för att få uppehållstillstånd, som görs via den elektroniska plattformen Automatic Pre-Scheduling System (SAPA).

SEF anger att de under 2020 fick in 35 500 intresseanmälningar, varav de flesta gjordes för att arbeta i landet.

I Portugal bor 702 214 utlänningar lagligt, vilket är en ökning med cirka 6 procent jämfört med december 2020, då det totala antalet invandrare var 662 095.