Jag ber er att göra allt ni kan för att verkligen förstå den sanna innebörden av kärlek. I djup tacksamhet böjer jag mig nu inför den odödliga Trefaldiga Livsflamman som är vaggad i era heliga hjärtan.

Den trefaldiga flamman är rosa, gul och blå och representerar gudomlig kärlek, gudomlig visdom och gudomlig kraft. Den är den tysta röst som vi ibland hör i vårt hjärta - vår hjärtats intelligens. Genom att fokusera på villkorslös kärlek, gudomlig visdom och andlig kraft ökar vi vår andliga medvetenhet och vårt personliga ljus som så småningom gör det möjligt för oss att komma in i enhet med vår mäktiga "JAG ÄR närvaro" som är vår gudomliga gnista.

Närvaron av denna låga i era hjärtan innebär för allt liv överallt att ni är en gudomlig varelse. Gud, genom din "JAG ÄR Närvaro", är investerad i dig och har någon aktivitet att utföra genom dig, för expansionen av perfektion från Skaparens hjärta, som en gåva och utstrålning för att välsigna dina medmänniskor.

Genom den kärlek, som jag, Paul venetianaren, kan rikta in i din egen hjärtflamma, hoppas jag kunna uppmuntra dig att tro att den gudomliga planen kommer att komma fram och manifesteras i ditt personliga liv och på den här planeten när du tillämpar dig själv för att bli "Kärlek inkarnerad".

Kärlek bör inte kvalificeras med sentimentalitet, som är oberäknelig och orolig. Ren gudomlig kärlek är villkorslös, oföränderlig och konstant. Den är den enda dygden hos den universella JAG ÄR-tillvaron, i vilken alla andra dygder smälter in. Kärleken är det högsta uttrycket för Guds natur och kommer med tiden att bli människans högsta uttryck. Den gudomliga kärleken, till skillnad från den mänskliga kärleken, är inte gripande utan givande. Den gudomliga kärlekens substans är den kraft som ligger bakom skapelsen, liksom den som ger näring åt denna skapelse.

Den gudomliga kärleken är en naturlig aktivitet i samband med Guds expansion. När vi stiger uppåt på den andliga utvecklingens stege sker en ständig expansion av Guds ljus, dygder och gåvor genom varje gudomlig varelse som har skapats. Det har ofta sagts: "Hela världen älskar en älskare", men "mänsklig kärlek" är bara en skugga av den gudomliga kärleken som är ett uttryck för den tredje strålen.

Den gudomliga kosmiska kärleken känner inga barriärer och sänder ut sin rosa essens överallt för att omsluta hela planeten. När du låter den gudomliga kärlekens medvetande styra ditt liv blir du en magnet för kärlek, och viktigast av allt, att utstråla denna kärlek till allt liv omkring dig.

Ett sätt att utvidga kärlekens medvetande inom dig är att tillämpa attityden tacksamhet. När du uttrycker din tacksamhet till Gud, till din "JAG ÄR Närvaro" och din Högre Mentala Kropp (även kallad ditt Heliga Kristus Själv), till alla aspekter av de olika kroppssystemen, till alla delar av livet, ökar och expanderar du dina välsignelser.

Lagen om skapande, manifestation och multiplikation drivs och aktiveras av känslan och uttrycket av tacksamhet.

Så snart du tillåter din mentala och känslomässiga värld att glida utanför närvaron av din egen kärleksflamma och gudomlighet, är du benägen att känna effekten av andra som oklokt gör detsamma. Men om ni lever inom denna Kärleksflamma kommer ni inte att uppleva det som skulle kunna få er ur balans Älskade, underskatta aldrig kraften hos er Hjärtflamma. När ni låter den antändas av er Kärleks eldar blir den den kraft som förflyttar kroppen såväl som berg. Den blir de välsignelser som strömmar från ditt hjärta genom den härliga rösten från din närvaro. Det är ljuset som lyser så starkt att det visar vägen för andra att finna kärleken. Det blir den energi som driver dina kraftcentra för att skapa "mirakel" av helande, utfällning, teleportering, föryngring och alla goda och perfekta gåvor som vi i Ljusriket åtnjuter.

Nästa vecka kommer vi att beröra tips för att återfå din naturliga skönhet, ungdomlighet och odödlighet genom den kosmiska kärleksflamman.

Från boken "The Seven Sacred Flames" av Aurelia Louis Jones.

www.mslpublishing.com