"Vi har framfört våra farhågor till det portugisiska miljöministeriet och vi kommer också att framföra dessa anklagelser till den spanska regeringen om ett dokument som är föremål för offentligt samråd i grannlandet, eftersom vårt land ännu inte har något projekt, och denna strategiska miljöbedömning av den spanska planen för inverkan på Tagus i Portugal", säger Paulo Constantino, talesman för rörelsen för Tagus, till Lusa.

I dokumentet, som Lusa fått tillgång till, anklagar proTEJO Spanien för att "vilja lura den portugisiska staten med falska ekologiska flöden i Cedillo, i den hydrologiska planen för Tagus i Spanien för 2022/2027" och kritiserar "bristen på enhetlighet i beräkningsmetoderna för ekologiska flöden" i den spanska planen.

"De föreslagna ekologiska flödena för Cedillodammen är en kopia av de minimiflöden som föreskrivs i Albufeirakonventionen, vilket kommer att reproducera de påfrestningar och effekter som under årens lopp har möjliggjort en försämring av den ekologiska statusen hos vattenförekomsterna i floden Tejo i Portugal", konstaterade Constantino.