Den här veckan ökade antalet nya dagliga fall i landet från 338 till 386 per miljon invånare, vilket fortfarande är långt ifrån EU-genomsnittet, som sjönk från 595 nya dagliga fall per miljon invånare till 559.

Det EU-land som har det högsta genomsnittet av nya fall är fortfarande Slovakien, som sjunker från 2 050 fall till 1 460, följt av Belgien, som sjunker från 1 550 till 1 260, Tjeckien (från 1 440 till 1 250) och Nederländerna (från 1 270 till 1 070).

Dessa siffror för nya dagliga fall per miljon invånare är också de högsta i världen bland länder med mer än en miljon invånare.

När det gäller antalet dagliga dödsfall per miljon invånare gick Portugal från åttonde till nionde EU-land med minst antal dödsfall till följd av Covid-19, med ett dagligt genomsnitt på 1,7 under de senaste sju dagarna, vilket är praktiskt taget oförändrat jämfört med genomsnittet på 1,69 från förra veckan.

I denna indikator är det europeiska genomsnittet 4,49, och de värsta siffrorna på europeisk och global nivå ligger österut: Ungern (19,3), Bulgarien (14,1), Kroatien (14), Slovakien (13,8), Polen (9,97) Tjeckien (10,4)).