Dessa personer kan boka ett tid via portalen för självplanering, förklaras i ett uttalande från hälsovårdsministeriets gemensamma tjänster (SPMS).

Hälsomyndigheterna rekommenderar användarna att kontrollera bokningsschemat innan de går till en vaccinationscentral, och att komma ihåg att det i allmänhet är mindre folk på eftermiddagarna.