Enligt Europeiska statistikbyrån nådde inflationen på årsbasis en ny rekordnivå sedan eurons tillkomst när den steg från 4,9 procent i november till 5 procent i december.
Bland de viktigaste komponenterna i euroområdets inflation väntas energi ha den högsta årstakten i december (26,0 procent, jämfört med 27,0 procent i december).5 procent i november), följt av livsmedel, alkohol och tobak (3,2 procent, jämfört med 2,2 procent i november), industrivaror exklusive energi (2,9 procent, jämfört med 2,4 procent i november) och tjänster (2,4 procent, jämfört med 2,7 procent i november).
På månadsbasis steg inflationen med 0,8 procent i december.