1 813 personer som smittats av SARS-CoV-2-viruset är nu inlagda på sjukhus (80 fler än i lördags), varav 168 på intensivvårdsavdelningar (fem fler), enligt uppgifter i dagens pandemirapport från generaldirektoratet för hälsa (DGS).

De 33 nya dödsfallen i samband med Covid-19 (samma antal som i lördags) inträffade i Lissabon och Vale do Tejo (14), i den norra regionen (8), i den centrala delen (4), i Alentejo (3), i Algarve (2) och på Madeira (2).

En av de personer som dog var mellan 20 och 29 år gammal, men de flesta (23) var över 80 år gamla.

Det fanns också uppgifter om att en person hade dött i åldern 50-59 år, en person i åldern 60-69 år och sju personer i åldern 70-79 år.

Det högsta antalet nya fall registrerades i den norra regionen (13 166) och i Lissabon och Vale do Tejo (11 501).

Därefter följde den centrala regionen (3 640 fler smittade), Madeira (1 327), Algarve (1 201), Alentejo (808) och Azorerna (628).

Åldersgrupperna upp till 59 år var de som hade flest nya bekräftade fall, med det högsta antalet registrerade i grupperna 40-49 år (5 578 fall) och 30-39 år (5 024).

Hälsomyndigheterna har 280 944 kontakter under övervakning i dag, 18 910 fler än i lördags.

För ett år sedan, den 16 januari 2021, registrerade Portugal 10 947 nya smittade (nästan 22 500 färre än i dag), men ett mycket högre antal dödsfall (166), inneliggande patienter (4 653) och intensivvårdade (638).

Sedan pandemins början, i mars 2020, har 19 303 personer dött i Portugal i covid-19 och 1 884 974 smittade med det virus som orsakar sjukdomen har bekräftats, med 327 355 aktiva fall för närvarande (17 722 fler än i lördags).

I Lissabon och Vale do Tejo har 743 511 smittade och 8 132 dödsfall bekräftats hittills sedan pandemin började.

Därefter följer norra regionen (690 783 fall och 5 866 dödsfall) och centrala regionen (251 672 fall och 3 405 dödsfall).

Algarve har hittills registrerat 73 346 smittade och 605 dödsfall och Alentejo 62 898 fall och 1 102 dödsfall.

På Madeira har 44 949 smittade och 138 dödsfall konstaterats och på Azorerna 17 815 smittade och 55 dödsfall, enligt uppgifter från DGS.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira offentliggör dagligen sina uppgifter, som kanske inte stämmer överens med de uppgifter som offentliggörs i DGS bulletin.

I hela landet var 10 152 av de personer som dog av Covid-19 män och 9 151 kvinnor.