Vera Aldeias, Yonatan N. Gez, Sérgio Domingos, Manuel Souto och Susana Soares är de forskare i Portugal som fått ett av de europeiska forskningsbidragen.

De tillhör universitetet i Algarve, Iscte - universitetsinstitutet i Lissabon, universitetet i Coimbra, universitetet i Aveiro och nätverket för kemi och teknik (Requimte).