Vid rådets (allmänna frågor) möte kommer EU-ministrarna i dag att göra en bedömning av läget för samordningen på europeisk nivå när det gäller resor inom gemenskapsområdet, och nya rekommendationer om EU:s gränser väntas, enligt mötets dagordning.

Vid en tidpunkt då det finns en hög återkomst av fall av infektion med SARS-CoV-2-coronaviruset, som inte leder till hög sjukhusvård eller dödsfall, förutspår experterna att de flesta européer kommer att få naturlig immunitet på grund av smitta eller skydd på grund av vacciner, så länderna börjar ta bort ytterligare avgifter för vaccinerade resenärer från EU, som t.ex. negativa tester eller karantän vid ankomst till landet.

Detta är vad som kommer att ligga på bordet vid mötet med ministrarna för allmänna frågor, enligt en källa från det franska ordförandeskapet för EU:s råd, som sade till Lusa att en översyn av rekommendationen om åtgärder för de inre gränserna kommer att diskuteras, "med hänsyn till framstegen inom vaccinering och utbredningen av Omicron-varianten".

Målet är därför "att gå från ett tillvägagångssätt som bygger på den epidemiologiska situationen i varje region, till ett individuellt tillvägagångssätt som bygger på varje resandes vaccinationsstatus", sade samma källa.

Vid dagens möte kommer Portugal att företrädas av statssekreteraren för Europafrågor, Ana Paula Zacarias.