Om du använde ERSE:s energiprissimulator förra året hittade du troligen lägre priser jämfört med ditt nuvarande avtal. Det var vad som hände för mer än hälften (54 %) av de konsumenter som jämförde elerbjudanden i det verktyg som tillsynsmyndigheten tillhandahåller online enligt en rapport från ECO.

ERSE uppger att omkring 1,4 miljoner simuleringar utfördes 2021 och konstaterar att instrumentet "lanserades den 29 maj 2018" för att göra det möjligt att jämföra erbjudanden om el och naturgas på Portugals fastland.

De flesta användare under 2021 fann i slutändan lägre priser jämfört med de priser de betalade vid tidpunkten för simuleringen: "Den undersökning som genomfördes med simulatoranvändare visar att 54 % fann lägre priser jämfört med sitt nuvarande avtal och av dessa uttryckte 82 % sin avsikt att byta leverantör", uppgav ERSE.

ERSE rekommenderar att alla konsumenter, oavsett om de befinner sig på den reglerade eller den avreglerade marknaden, håller sig "informerade om eventuella mer fördelaktiga kommersiella erbjudanden".

"ERSE:s energiprissimulator svarar på dessa två situationer genom att för närvarande samla in information från mer än 639 tariffer på den liberaliserade marknaden, från totalt 21 leverantörer av el och nio leverantörer av naturgas", tillade han.