"Ambassadör Pedro Manuel Carqueijeiro Lourtie utnämns, på förslag av regeringen, till Portugals ständiga representant vid Europeiska unionen", heter det i dekretet.

Mellan 2006 och 2009 var Lourtie stabschef för José Sócrates när han var premiärminister och blev sedan statssekreterare för EU-frågor.

År 2015 utsågs han till Portugals diplomatiska representant i Tunis.

Pedro Lourtie har en examen i ekonomi och är en karriärdiplomat, som tidigare har haft tjänster vid REPER och EU:s representation i Washington.

I onsdagens officiella tidning publicerades att Portugal skulle få nya ständiga representanter vid Europeiska unionen i Bryssel och vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) i Paris.

I den officiella tidningen angavs att ambassadör Nuno Filipe Alves Salvador e Brito hade befriats från sin post vid REPER, men utan att ge några detaljer om utnämningen av en ersättare.