Dessa slutsatser är en del av en undersökning av portugisiska kulturvanor som genomförts under de senaste månaderna 2020 av institutet för samhällsvetenskap vid Lissabons universitet, med finansiering från Calouste Gulbenkian-stiftelsen (FCG).

Enligt studien är bristen på bokläsning starkt förknippad med utbildning, eftersom många av de tillfrågade sa att de inte hade något minne av att deras föräldrar någonsin tagit med dem till en bokhandel eller gett dem en bok.