I ett uttalande uppgav den nationella enheten för energisektorn (ENSE) att införseln till konsumtion - registreringar som görs, för skatteändamål, av grossister som säljer bränsle - ökade med 20,99 % i januari jämfört med samma månad föregående år, en ökning från 98 457 ton till 567 435 ton.

"Dessa uppgifter som registrerats vid den gemensamma energidisken visar på en återhämtning, även om det är uppenbart att det under januari månad 2021 fortfarande fanns många begränsningsåtgärder med tanke på pandemiscenariot som bidrar till att förklara omfattningen av denna variation", uppgav ENSE.

Myndigheten betonade att i jämförelsen med januari 2021 "utmärker sig Jet [flygbränsle] med en ökning på 46 752 ton (131,64 %) och bensin med ytterligare 15 568 ton (+27,12 %)".

Trots detta, uppgav tillsynsmyndigheten, om jämförelsen görs "med föregående månad, så var det en minskning med 84 283 ton, vilket inte är utan samband med att december månad är en månad med intensivt resande på grund av julperioden".