"Från och med den 24 februari kommer användare av motorvägar med ett uteslutande elektroniskt vägtullsystem, att ha 15 arbetsdagar på sig att betala för resor som sker efter detta datum, hos det auktoriserade vägtullkontoret", meddelar Infraestruturas de Portugal.

För närvarande är tidsfristen fem arbetsdagar. Förlängningen av den elektroniska efterbetalningsperioden träder i kraft på torsdag och gäller för användare av fordon med nationell registrering.

Infraestruturas de Portugal påminner om att "betalningen av vägtullbeloppet på nationella vägar som uteslutande är utrustade med ett elektroniskt vägtullsystem efter resan kan göras enkelt, snabbt och bekvämt vid mer än 7 000 betalningsställen för CTT/Payshop som finns i hela landet eller genom Multibanco-referens".