Globalt sett håller 59 % av de 11 000 respondenterna i 17 länder med om detta (36 % icke ägare och 23 % ägare). Tyska (61 %), brittiska (55 %), nederländska (48 %) och franska (47 %) icke-ägare har denna åsikt i störst utsträckning.

Bland dem som äger en SUV instämmer 31 % av nederländarna och 31 % av sydafrikanerna. Portugiserna ligger nära mitten av tabellen (27 %). Turkiska och mexikanska ägare håller minst med om att SUVAR är mer förorenande än andra fordon (11 % respektive 13 %).

Miljöfrågan är alltså en tvistefråga mellan för- och nackdelar med SUVAR, men det är inte den enda kritiken mot dessa bilar. SUVARNAS storlek är en annan av kritikpunkterna eftersom de ofta orsakar problem i städerna, eftersom de anses vara för stora för trafikleder och parkeringsplatser.

Två av tre av de som inte äger SUVAR anser att denna och annan kritik är berättigad. I Portugal håller 60 % med, även om det är en lägre andel än britterna och tyskarna (84 % respektive 80 %). Bland dem som äger en SUV anser endast en av två respondenter globalt sett att kritiken är berättigad, medan 48 % av de portugisiska respondenterna anser att den är berättigad. Nordamerikaner, fransmän och spanjorer har minst denna åsikt (41 %, 42 % respektive 43 %).