"Vi, läkare som arbetar i Portugal, motsätter oss den konflikt som för närvarande äger rum på ukrainskt territorium och vi uppmanar enträget till eldupphör samt till att det omedelbart ska finnas en oberoende och fri humanitär korridor som gör det möjligt för hjälpen att effektivt nå dem som behöver den", skriver läkarna i brevet.

Utmaningen till läkare som arbetar i Portugal att underteckna brevet lanserades av Ordem dos Médicos (OM) för att "rädda människor som skadats i strid, som lider, oavsett om de är ukrainska eller ryska", men också för att få mat till Ukraina, vatten, mediciner och medicinska förnödenheter, sade ordföranden till Lusa.

"Oavsett kriget har de skadade rätt att bli behandlade. Det är en fråga om mänskliga rättigheter och det är i det perspektivet som vi lanserar denna väckarklocka som kommer att upprepas över hela världen", betonade han.

Enligt OM:s ordförande är de tusentals läkare som undertecknat brevet portugiser, ryssar, ukrainare, engelsmän, kubaner, brasilianare, spanjorer och andra nationaliteter.

Olika nationaliteter

"Lyckligtvis har vi i Portugal en mångfald av nationaliteter, inom medicinområdet, vilket är viktigt och en tillgång för oss", sade han.

För Miguel Guimarães är läkare skyldiga att inta en sådan attityd "för att försvara den medicinska neutraliteten, för att försvara vad som är tillgången till sjukvård för de sjuka, i det här fallet de krigsskadade".

I brevet uppmanar läkarna till "ett omedelbart slut på fientligheterna och en lösning av alla politiska frågor uteslutande med fredliga medel".

"Vi har svurit att viga våra liv åt att tjäna mänskligheten. Vårt uppdrag är att rädda människoliv. Vi vill ha en värld utan rädsla. Där ingen behöver lida utan tillgång till sjukvård. Vi vill ha vetenskapen i livets tjänst och inte i förstörelsens", säger de i brevet och motiverar att de är "tillsammans för fred och liv, med humanism och solidaritet".

"Att vara läkare är att vara i frontlinjen, i ledningen, att inte lämna någon ensam, i tider av fred och krig. Vi finns till för att tjäna våra patienter", säger undertecknarna och betonar att de inte delar upp människor i "vänner och fiender" och inte låter "hänsyn till religion, nationalitet, ras, politiskt parti eller social ställning" komma mellan deras plikt och patient.