Enligt ett gemensamt uttalande omfattas portugisiska diasporagrupper på fyra kontinenter: Europa, Afrika, Amerika och Asien.

Nationella medborgare som är bosatta där kan online begära att deras barn som är födda för mindre än ett år sedan ska registreras som födda och tilldelas portugisiskt medborgarskap, utan kostnad och utan att behöva gå till en konsulär post, fortsätter meddelandet.

Födelseregistrering online är nu tillgänglig i alla portugisisktalande länder, inklusive Macao, och i flera länder vars officiella språk är engelska, franska eller spanska, vilket innebär totalt 58 länder.

Tillgång till födelseregistreringen "online" sker via justitieportalen(https://nascimento.justica.gov.pt/ ). För att lämna in ansökan måste man bifoga ett dokument som styrker födelsen, utfärdat av det sjukhus eller den förlossning där födelsen ägde rum, och den lokala födelseregistreringen.

Online födelseregistreringen lanserades i Portugal den 13 april 2020. Den 21 december samma år började denna onlinetjänst omfatta registrering av portugisiska medborgare som är födda i Frankrike och Storbritannien och i november 2021 har den utvidgats till att omfatta alla EU-länder.

Enligt utrikes- och justitieministerierna lämnades 777 ansökningar om registrering av medborgarskap och födelse mellan december 2020 och februari 2022 in utomlands, online.