I den debatt som ägde rum i republikens församlings ständiga utskott på begäran av PCP om bränslepriserna, var PSD den första som frågade ut miljö- och klimatminister João Pedro Matos Fernandes, genom ledamoten Afonso Oliveira, som anklagade PS-regeringen för att vara "ansvarig för det brutala skattetrycket på bränsle".

Matos Fernandes klargjorde att "staten inte fastställer priset på en liter diesel eller bensin".

Enligt tjänstemannen "ökar diesel och bensin eftersom oljan ökar".

"Skattebördan är exakt vad den brukade vara och ISP:s värde är, i motsats till vad som ofta sägs, det fasta värdet, helt oberoende av priset", garanterade ministern.

Enligt Matos Fernandes "vill staten verkligen inte ha mer intäkter" och därför är det som den "gör att dra av [ökningen] av momsvärdet på ISP".