Ministerrådet har godkänt resolutionen som förlänger beredskapsläget på grund av Covid-19-pandemin till den 18 april, vilket innebär att de nu gällande reglerna, som bland annat innebär obligatorisk användning av munskydd i slutna utrymmen, bibehålls.

"Ministerrådet har i dag godkänt resolutionen som förlänger förklaringen av beredskapssituationen, inom ramen för sjukdomspandemin Covid-19, till 23.59 den 18 april 2022. Resolutionen förblir oförändrad", står det i uttalandet.

Bland de regler som gäller är obligatorisk användning av munskydd i offentliga inomhuslokaler, hälsovårdsinrättningar och transporter. Skyldigheten att testa negativt för SARS-CoV-2 kvarstår för dem som inte har tagit en boosterdos av Covid-19-vaccinet vid besök på vårdhem, sjukhus och hälsocentraler.

Generaldirektoratet för hälsa (DGS) uppskattar att det från och med den 3 april inte längre kommer att vara obligatoriskt att använda munskydd på slutna platser. Experter och ordföranden för Ordem dos Médicos har dock hävdat att beslutet fortfarande inte är tillrådligt i detta skede, efter att det under veckan mellan den 8 och 14 mars registrerades 78 464 nya fall av infektion och 123 dödsfall till följd av Covid-19.