Miljöpartiet hänvisar, med hänvisning till nyheter som publicerats i media, till att Azorernas regering "bekräftar att detta projekt kommer att föregås av ekonomisk-finansiella studier och en miljökonsekvensbedömning" och att "projektets placering på ön kan komma att ändras jämfört med de ursprungligen föreslagna lokaliseringarna".

"Men man utgår från att ön Santa Maria kommer att vara värd för den nämnda rymdhamnen för uppskjutning av små satelliter avsedda för telekommunikationsföretag, utan att veta om ön i själva verket har förutsättningar för att hysa en sådan infrastruktur och än mindre dess miljökonsekvenser, sociala och ekonomiska", säger de gröna i ett pressmeddelande.

Unika egenskaper

Enligt partiet har ön Santa Maria "unika egenskaper med tanke på dess egen geologiska formation och biologiska mångfald, nämligen den extremt känsliga avifaunan och marina faunan", som "mycket väl kan riskera att äventyras med detta projekt".

De gröna vill veta hur uppskjutningen av satelliter från Santa Maria kommer att påverka regelbundenheten i "viktiga luft- och sjöfartsförbindelser till ön, fiskeverksamheten, turistverksamheten, vare sig den sker till havs eller på land, och befolkningen".

Enligt De gröna kan ett projekt "inte gå vidare utan att man känner till dess konsekvenser på djupet", vilket är anledningen till att man 2019 krävde, och fortsätter att kräva idag, "en strategisk miljöbedömning som förstår om ön faktiskt kan stå emot en påverkande verksamhet av den här karaktären, i en öppen process där öns befolkning måste vara delaktig".