"Europeiska unionen beklagar Ryska federationens omotiverade och ogrundade beslut att utvisa 18 medlemmar av sin delegation", sade en talesman för unionens höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik, Josep Borrell, i ett uttalande.

Utvisningen av tjänstemännen följer på en liknande åtgärd som Bryssel vidtog efter den militära invasionen av Ukraina, även om, påpekar han, diplomaterna i fråga utför sina uppgifter "med full respekt" för Wienkonventionen, som reglerar diplomatiska förbindelser.

"De ryska myndigheternas beslut saknar grund, förutom att det är en ren repressalieåtgärd", påpekade talesmannen och betonade att den väg som Ryssland valt "kommer att fördjupa dess internationella isolering ytterligare".

Han erinrade också om att EU fortsätter att vädja till Ryssland att upphöra med sin aggression mot Ukraina och "återgå till att respektera internationella normer och anta en samarbetsinriktad hållning i sina internationella förbindelser".

De 18 anställda vid EU:s representation i Ryssland förklarades "persona non grata" som svar på "EU:s ovänliga agerande, och de måste snart lämna Ryssland", enligt det ryska utrikesministeriet.