"Det är inte längre obligatoriskt och rekommenderas nu, men det finns fortfarande ett individuellt ansvar för användningen av en mask, vilket vårt folk har gett stora lärdomar, både på kollektiv och individuell nivå", säger António Lacerda Sales.

Tjänstemannen påminde om att slutet på den obligatoriska användningen av en mask baserades på dataanalys, information om Covid-19 och i tekniska yttranden, vilket tillbakavisade idén om att åtgärden var förhastad.

"Det var viktigt att göra en utvärdering av perioden efter påsk så att vi kunde bedöma indikatorerna när det gäller incidens, dödlighet och inverkan på hälso- och sjukvården. Efter mer än sju dagar har vi verifierat att dessa indikatorer har förblivit i ett stabilt område", sade Lacerda Sales.

Kritik

I detta avseende, och trots kritiken från den nationella sammanslutningen av folkhälsoläkare (ANMSP), som beklagade att regeringen hade avvikit från den ursprungliga planen att lindra åtgärderna "på grund av bestridandet" av den obligatoriska användningen av masker, påpekade statssekreteraren att ministerrådet "fattade ett bra beslut".

"Det finns fortfarande en skyldighet att använda [masker] i allt som har att göra med sårbara grupper när det gäller ålder och hälsa, nämligen i hemmen, på vårdinrättningar och i kollektivtrafiken", erinrade António Lacerda Sales.