På den sista dagen i förra månaden var 8,5 % av befolkningen drabbad av mild torka och 4,3 % av svår torka. Det fanns ingen extrem torka.

Enligt det meteorologiska torrhetsindexet (PDSI) fortsätter situationen med meteorologisk torka i hela territoriet, med en minskning av området med svår torka, och en stor del av kontinenten befinner sig nu i klassen måttlig torka.

I slutet av mars befann sig 81,7 % av Portugals fastland i måttlig torka, 15,9 % i svår torka och 2,4 % i mild torka.

Institutet klassificerar det meteorologiska torkindexet i nio klasser, som varierar mellan "extremt regn" och "extrem torka".

"Normal" månad

Förutom torkindexet visar IPMA:s klimatologiska bulletin att april månad klassificerades som normal när det gäller lufttemperatur och torr när det gäller nederbörd.

Medelvärdena för den genomsnittliga lufttemperaturen (13,38 grader Celsius) och den maximala temperaturen (18,96 grader) var högre än normalvärdet.

Den lägsta minimitemperaturen uppmättes den 4 april i Penhas Douradas (-6,5 grader) och den högsta i Santarém den 30 april med 31,4 grader.

När det gäller den genomsnittliga nederbördsmängden i april visar IPMA att den var 58,3 millimeter, vilket är lägre än normalvärdet för 1971-2000.