"Portugal har blivit alltmer eftertraktat som ett land att leva och arbeta i", säger Ricardo Reis från konsultföretaget Deloitte och förklarar att förutom de "traditionella differentieringsfaktorerna som är förknippade med livskvalitet i allmänhet, motiverar även skattekriteriet denna rörelse", särskilt i samband med systemet för personer som inte är bosatta i Portugal.

NHR är avsett för personer med en yrkesverksamhet som anses ha ett högt mervärde och gör det möjligt för personer som omfattas av systemet att betala en skatt på 20 procent på inkomster från sitt arbete eller sin yrkesverksamhet, i stället för de progressiva skattesatserna som går upp till 48 procent.

För att få tillgång till denna NHR-ordning måste man inte ha varit skattemässigt bosatt i Portugal under de senaste fem åren och bedriva en av de verksamheter med högt mervärde som anges i det dekret som finansministeriet har offentliggjort. Om du uppfyller kriterierna kan du dra nytta av NHR i tio år.

Joana Cunha d'Almeida, partner med ansvar för avdelningen för skatterätt på Anta da Cunha Ecija, ser också NHR som en anledning att vilja vara en digital nomad i Portugal.

Joana Cunha d'Almeida säger att det finns "många människor" som vill veta vilka regler som gäller om de kommer för att arbeta i Portugal och att företagen också ställer frågor på detta område, och att de sistnämnda, trots att de är tvungna att betala 23,75 % socialskatt (TSU) för socialförsäkringen, till slut kom fram till att det lönar sig att ha arbetstagare som arbetar på distans och bor i Portugal.