Den sista telefonkiosken, som fortfarande hade det nedlagda telekommunikationsföretagets logotyp "Bell System" (en blå klocka i en cirkel) synlig på telefonen och som hade överlevt mobiltelefonens tidsålder, stod i korsningen mellan Seventh Avenue och 50th Street.

Ställningen tillhörde egentligen Titan, ett företag som 2010 köpte de återstående 1 300 telefonkioskerna från Verizon (den största telefonleverantören i New York) för att använda dem som reklam, men de har alla försvunnit under årens lopp.

År 2015 började New York City Council installera toppmoderna kiosker (nu 2 000) som gör det möjligt för New York-borna att ha gratis "wifi" inom en nära radie, ladda mobiltelefonbatterier och ringa gratis samtal.