"Världen förändrades. Men det finns något som inte har förändrats: en budget där regeringen fortsätter att visa brist på visioner och bristande förtroende för företag och människor", förklarade Carla Castro.

Liberalen anklagade den verkställande makten för bristande förtroende för företagen genom att inte investera "verkligen i förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och företagsstruktur".

Carla Castro ansåg att OE2022 "inte befriar dem från skattebördan, den misslyckas med grundläggande funktioner och anser att ökningen av skatteintäkterna på grund av inflationen är bättre att användas av regeringen än att återföras till människors fickor".

"Den här regeringen har inte ambitionen att omvandla eller reformera och därför är detta en dålig budget. Vi vet att pandemin inte var vårt val, vi vet att kriget inte var vårt val, vi vet att inflationen inte var vårt val. Men vi vet att regeringen kunde ha valt en annan attityd: regeringen kunde ha valt en annan politik!", utbröt hon.