"Det här är inte en sjukdom som allmänheten bör vara orolig för, det är inte som Covid-19 eller andra snabbt spridande sjukdomar", sade Sylvie Briand, WHO:s chef för katastrofberedskap, till reportrar.

Tjänstemannen medgav att detta är "en ovanlig situation", med smittor utanför de nio afrikanska länder där smittkoppsviruset är endemiskt, och att "antalet kan komma att öka under de kommande dagarna, eftersom denna händelse är i sin linda".

De hypoteser som undersöks är en förändring av viruset, vilket verkar osannolikt med tanke på de analyser av smittade personer som redan gjorts, eller en förändring av människans beteende, vilket är mer troligt men ännu inte fastställt, säger Sylvie Briand.

Med utgångspunkt i "osäkerheten om sjukdomens framtid" sade hon att hon förväntade sig att utbrottet skulle vara "självstyrande", vilket är fallet i länder där viruset är endemiskt, vilket innebär att den verkliga omfattningen av smittan är okänd, eftersom övervakningsmetoderna är olika.

"Vanligtvis har vi inga fall eller så finns det mycket sporadiska fall som exporteras till icke endemiska länder, men fler och fler fall dyker upp", påpekade hon.