Hennes föräldrar skickade henne till en klosterskola och anlitade även en privat lärare. privatlärare. Hon lämnade hemmet endast för att gå i skolan, för att gå på mässan och för att be vid Peterskyrkan. A ung man som hette Britald började följa henne och förklarade sedan att han ville gifta sig med henne. Irene sa till honom att hon inte skulle gifta sig med honom men när han blev melankolisk förklarade hon att hon hade gett sitt liv till Gud och skulle bli nunna.

Hennes handledare, som var en munk som hette Remigio, började göra oönskade närmanden till henne och när hon avvisade honom lämnade han sitt jobb. Sedan började han att sprida rykten om henne och berättade för folk att han hade lämnat henne.för att hon var gravid. Han hade också gett henne en dryck som gjorde hennes mage upprörd.


När Britald hörde allt detta anlitade han en lönnmördare som följde efter henne och dödade henne. med sitt svärd. Därefter kastade han hennes kropp i en biflod till Tagus.

Det sägs att hennes kropp återfanns av benediktiner efter hennes farbror. Celsius, en abbot, fick en uppenbarelse om hennes liv, död och var hon fanns. kroppen. Hon hittades i närheten av Scalabius, som fick namnet Santarem till hennes ära. Irene är skyddshelgon för Tomar och Loures och hennes högtid är följande där den 20 oktober.