"Endast 21 procent anser att det finns tillräckligt med stöd för deras integration", säger FNE:s generalsekreterare João Dias da Silva, baserat på resultaten av den enkät som genomfördes under första veckan i juli.

På frågan om integrationen av invandrar- och flyktingelever svarade de flesta lärare (66,2 %) att de har utländska elever på sina skolor, men endast 21,1 % säger att det finns tillräckligt med stöd.

Resten fördelades mellan dem som inte visste om det fanns tillräckligt stöd (44,3 %) och dem som ansåg att det saknades medel (34,5 %).