Enligt EU-27:s bulletin om bränslepriser, som offentliggjorts av ERSE (Energy Services Regulatory Authority), hade Portugal under andra kvartalet 2022 ett genomsnittligt försäljningspris och ett genomsnittligt pris före skatt som var högre än de genomsnittliga värden som kontrollerats i EU-27, i storleksordningen 16,1 cent/l [cent per liter] respektive 10 cent/l.

Bland de åtta länder som analyserats närmare - Italien, Spanien, Portugal, Grekland, Belgien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna - "hade Italien det lägsta genomsnittliga försäljningspriset, cirka 14 cent/l lägre än genomsnittspriset i Portugal".

När det gäller enkel diesel "visade Portugal under det andra kvartalet 2022 genomsnittliga priser med och utan skatter som låg 4,0 cent/l respektive 3,4 cent/l över de genomsnittliga värden som noterades i EU-27".

När det gäller vanlig 95- bensin ökade det genomsnittliga försäljningspriset (PMV) utan skatter i EU-27 med 22,8 cent/l från första till andra kvartalet 2022, där Portugal hade ett PMV utan skatter som var 0,9 cent/l högre än i Spanien.

Men "det skattetryck som tillämpas i Portugal (44 %) bidrog till lägre priskonkurrenskraft i samband med den iberiska halvön".