Enligt uppgifter från DGS idag är majoriteten (290) av de 678 fall av infektion som rapporterats fram till onsdag till det nationella epidemiologiska övervakningssystemet personer mellan 30 och 39 år gamla och män (673).

Den 16 juli inleddes vaccineringen av de första kontakterna i närheten av fallen och fram till den 1 augusti vaccinerades 73 personer av de 104 kontakter som ansågs berättigade.

DGS uppger att man fortsätter att identifiera lämpliga kontakter i de olika regionerna och att informera dem om vaccinering.