I ett uttalande anser PCP:s kommunkommission i Évora att förekomsten av skadedjur i städer är ett "vanligt fenomen som måste lindras", men kritiserar PSD för att använda ämnet med "tydlig politisk opportunism".

"PCP tillbakavisar och beklagar de uttalanden till nationella medier som gjorts av olika politiska ledare, särskilt PSD, och som förmedlar bilden av en stad som invaderad av råttor, kackerlackor och duvor".

Denna bild "stämmer inte med verkligheten" och PSD "bidrar på ett fruktansvärt sätt till främjandet av turismen och stadens ekonomiska utveckling", vilket skadar handlare och företagare och Évoras kandidatur till europeisk kulturhuvudstad.

Det handlar om ett uttalande som undertecknats av ordföranden för församlingsförbundet i Évora, Francisco Branco de Brito, som valts av en koalition som leds av PSD, där han kräver att den historiska stadskärnan snarast skall "avförstöras" på grund av den påstådda spridningen av skadedjur.

På tisdagen varnade borgmästaren i uttalanden till Lusa för att spridningen av skadedjur i offentliga utrymmen, som råttor, kackerlackor och duvor, "håller på att bli ett stort problem" och upprepade behovet av "brådskande desinfektion".