De nya fallen av fågelinfluensa har upptäckts hos kycklingar, kalkoner och ankor på en gård i Beja, ungefär två månader efter det att klartecken hade getts.

"Den 11 augusti bekräftades ett nytt utbrott av infektion med fågelinfluensavirus på en hemgård med kycklingar, kalkoner och ankor i socknen S. Marcos de Ataboeira, kommunen Castro Verde, distriktet Beja".

"Med tanke på att HPAI-viruset fortsätter att cirkulera" uppmanar DGAV alla fjäderfähållare att följa säkerhetsåtgärder och goda produktionsrutiner, samtidigt som man undviker kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar.